Знака на Българина епизод 2

ОТКЪС ОТ КНИГА ВТОРА НА ТРИЛОГИЯТА ЗНАКЪТ НА БЪЛГАРИНА… – А тези древни символи много ли са скъпи? – направи опит да се включи в играта запозналата ги евродепутатка. – Зависи дали се продават! – отвърна нетипично за един американец Американеца. – Всичко се продава! – погледна го с котешкия си поглед тя. – Това…

Знака на Българина епизод 1

ОТКЪС ОТ КНИГА ПЪРВА НА ТРИЛОГИЯТА ЗНАКЪТ НА БЪЛГАРИНА…       Събуди ги звън на камбани. И двамата бяха заспали на местата си. Американеца пръв отвори очи и я видя усмихваща се в съня си. Тя усети погледа му и отвори очи, премигвайки в такт на мелодията отвън. Американеца не беше чувал подобна комбинация…