Арабска алхимия

През VII век е създадена ислямската религия, която обединява разпокъсаните арабски племена. Обeдинените араби превземат обширни територии в Северна Африка, Близкия Изток и Средна Азия, като създават велика Арабска империя. По същото това време завоюват и Египет и възприемат оттам научно-практическите знания, трупани векове наред от александрийската школа. В Дамаск и Багдат възникват големи културни…

Човешката Емоция

Казват, че диалогът е обмен между умове, а спорът сблъсък на невежества. В диалогът доминира разумът и важното е доближаването до Истината. Спорът е обратното измерение, целта е да се отстоят различните позиции, без да има вслушване в аргументите на другия. Ето и рационалното, и емоционалното. В скалата на еволюцията първото, което се развива са…