ВЪРХОВЕН ПРИНЦ НА КРАЛСКАТА ТАЙНА

Окултната наука на Древните Маги била скрита под сянката на Древните Мистерии: тя била разкрита по един несъвършен начин или по-скоро объркана от Гностиците: за нея се досещат по неяснотите, които покриват лъжливите престъпления на Тамплиерите; и може да бъде намерена завоалирана от енигми, които изглеждат неразгадаеми в Ритуалите на най-Висшето Масонство. Магството е било…