Лентата на живота от пещера Магура

Сцена от пещера Магура позволява да бъде прочетена като линеен разказ за най-важните моменти от живота на предхождащото ни човечество – четвъртата раса или навярно атлантите. Това човечество е живяло в продължение на 26 000 години, един прецесионен цикъл, и преживява тежкия катаклизъм, довел до началото на Последния Ледников период, а също и световния религиозен…