Етер, теории за етера

Много е важно всеки един от интересуващите се в областта на генераторите за свободна енергия и антигравитация да знае какво всъщност е причина за магическото поведение на тези машини. Физически етер: физическа субстанция, която заема едно по-фино, по-ниско йерархично ниво на организация на материята, под елементарните частици. Всяко материално тяло, съставено от молекули и атоми,…

Древното учение на Херметизма

Принципите и начините на действие на Херметизма – специална лекция от цикъла Корените на Древното познание организирана от книгоиздателя Мария Арабаджиева. Херметизма се дели на две части – висш, върховен или висок херметизъм, който представлява философията, самото учение, начинът на обяснение на връзките между Вселена, Бог, Природа, Човек и нисш херметизъм, както го определят в…

Богинята и двуглавият кон

Вшевиците върху ръкави (свиленици) от Софийско се срещат изображения на коне, конници и конски глави, но също и един странен мотив – двуглав кон, язден от жена. За да започна да различавам двуглавите коне с ездачката и да ги осмисля, ми помогна сравнението с чужди шевични мотиви и с археологически артефакти. Мотивът най-често е с…