Хермес Трисмегист

Хермес Трисмегист (гръцки Ερμής ο Τρισμέγιστος, Хермес Триждивеликия; латински Mercurius ter Maximus) е синкретизъм на гръцкия бог Хермес и египетския Тот. В елинистичния Египет на бога Хермес бил даден като епитет гръцкото име на Тот. Той бил идентифициран и с Енох. Други подобни обединени богове са Серап и Херманубис. Хермес Трисмегист може също да бъде…