ТАЙНИТЕ НА МЪДРЕЦИТЕ ЗА КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГОВОРИ ?

ТАЙНИТЕ НА МЪДРЕЦИТЕ ЗА КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГОВОРИ ? 1. Пазете в тайна бъдещите си планове . Мълчете за тях , докато планът ви не се изпълни . Всички наши идеи не само не са идеални , но в тях има и огромно количество слаби места , по който лесно може да се…