Пимандър

Пимандър 1.   Веднъж, когато размишлявах върху съществените неща и моята Душа се извиси нагоре, физическите ми сетива напълно заспаха, както при някой, който след обилно угощение или вследствие на голяма фзическа преумора е налегнат от дълбока дрямка. 2.   Привидя ми се едно огромно същество с неопределена форма, което ме повика и ми рече: 3.   “Какво искаш да чуеш…