Забранена история на напредналите праисторически технологии на Земята 2

Археологическите особености, открити по целия свят, предполагат, че древните цивилизации не биха могли да изградят тези великолепни структури без достъп до съвременни технологии. Това видео предполага, че някои древни структури и артефакти изглежда представляват по-високо технологично знание, отколкото се предполага, че са съществували по времето, когато са били произведени. Примери за тази технология могат да…

Нова забранена история на човечеството Древна чужда история

Нова забранена история на човечеството Древна чужда история Днес има много забранени теории, които имат за цел да обяснят бързото развитие на човечеството. Теорията за Древния астронавт може би е един от най-спорните на куп. Тази теория навежда изследователите обратно във времето към люлката на цивилизацията в Средния Изток, древната земя на Месопотамия. Шумерските клинообразни…