Обредът “ Стария и Примитивен Обред на Мамфис-Мизраим”

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАРИЯТ И ПРИМИТИВЕН ОБРЕД НА МEМФИС-МИЗРАИМ? Обредът “ Стария и Примитивен Обред на Мамфис-Мизраим” е резултат от сливането, по инициатива на Гарибалди на два по-стари Обреда, съответно “Обреда на Мизраим” и “Обреда на Мемфис”.  а/ “Обреда Мизраим” (Мизраим на разговорен Арабски е синоним на Египет) е създаден през 1782г. във Венеция. Френският му…

V.I.T.R.I.O.L.

In chemistry, vitriol is an archaic name for a sulfate, and vitriol names have the obvious meaning: for example, vitriol of lead is lead sulfate, and so on. The word vitriol comes from the Latin word “vitriolum” for “glassy“, as crystals of several metallic sulfates resemble pieces of colored glass. Vitriol with no further qualification often means sulfuric acid.   Alchemical diagram from Daniel Stolz von…

“ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ; ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ”

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и „АКЕНЕРЕ” ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪЗНАНИЕТО ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: 28 и 29 септември 2018 2 лекции ЛЕКТОР – МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА Лекция 2 – 29.09.2018 “ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ; ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ; КРЪСТЪТ И РАЗПЯТИЕТО” Режисьор и оператор Радич Банев

ОКУЛТНАТА НАУКА В МЕДИЦИНАТА

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: “КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ” 16, 17, 18 май 2018 – “ОКУЛТНА МЕДИЦИНА И ДУХОВНА АЛХИМИЯ” 3 лекции Лекция 1 – 16.05.2018 “ОКУЛТНАТА НАУКА В МЕДИЦИНАТА: ПЕТТЕ ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ; ПЕТТЕ ВИДА ЛЕЧИТЕЛИ” ЛЕКТОР – МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА Режисьор и оператор Радич Бонев

ХЕРМЕТИЗЪМ: ПРИНЦИПИТЕ НА ХЕРМЕТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ

ЛЕКЦИОНЕН ЦИКЪЛ КОРЕНИТЕ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ 29 октомври 2017 ХЕРМЕТИЗЪМ: ПРИНЦИПИТЕ НА ХЕРМЕТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ Част 1 ДРЕВНОТО ХЕРМЕТИЧНО УЧЕНИЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ХЕРМЕТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ Лектор – Мария Арабаджиева Част 2 Представяне на книгата „КИБАЛИОН“ издателство „МИРИАМ“

Пимандър

Пимандър 1.   Веднъж, когато размишлявах върху съществените неща и моята Душа се извиси нагоре, физическите ми сетива напълно заспаха, както при някой, който след обилно угощение или вследствие на голяма фзическа преумора е налегнат от дълбока дрямка. 2.   Привидя ми се едно огромно същество с неопределена форма, което ме повика и ми рече: 3.   “Какво искаш да чуеш…